1ο Διεθνές Συνέδριο για τις ΜμΕ – ΓΣΕΒΕΕ

1ο Διεθνές Συνέδριο για τις ΜμΕ – ΓΣΕΒΕΕ

Πρώτη Συνάντηση στην Αθήνα για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Την 1η συνάντηση των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ διοργάνωσε η Congress Line για την ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει το καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην αναπτυξιακή διαδικασία της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από την αποτελεσματική χρήση των νέων οικονομικών εργαλείων για τις ΜμΕ.

 Η Congress Line ανέλαβε και έφερε εις πέρας με επιτυχία την οργάνωση του συνεδρίου. Η εταιρεία μας είχε αναλάβει την πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης, όπως επίσης επιμελήθηκε και την επεξεργασία των φωτογραφιών, την εκτύπωση – προσαρμογή τους σε μηχανισμούς banner roll-up καθώς και την τοποθέτηση τους στον χώρο της εκδήλωσης. Επίσης συνέβαλε στην υλοποίηση και διανομή συνεδριακού υλικού, όπως folder, φυλλάδια, στυλό, τσάντες και αναμνηστικά δώρα για τους συνέδρους.