Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης 2017

Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ