Στυλό με δυνατότητα εκτύπωσης  BI-1187

Στυλό με δυνατότητα εκτύπωσης BI-1187