Στυλό με δυνατότητα εκτύπωσης BI-1074

Στυλό με δυνατότητα εκτύπωσης BI-1074