1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

2,3 Δεκεμβρίου 2021.

Υβριδικό Συνέδριο στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

The first WHO Meeting of the Minds on Quality of Care.

Θέμα:

  • Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία υγείας και ορθές πρακτικές στους τομείς της ποιότητας της φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών
  • Εταιρικές σχέσεις, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων συνεργασίας και αμοιβαίας μάθησης στον τομέα της ποιότητας της περίθαλψης.
  • Ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 που σχετίζεται με την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.

Επιμέλεια σκηνικού , οπτικοακουστιών μέσων, μακέτες, πλατφόρμας, livestreaming , εκτυπώσεων, ήχου, κάμερες , γραμματειακή υποστήριξη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και διερμηνεία από Congress Line. 

Συμμετείχαν:

Αθανάσιος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας Ελλάδος.
Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος.
Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας Ελλάδος.
Hans Kluge, Περιφερειακός διευθυντής της Ευρώπης.