Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020 Γ.Σ.Ε.Ε.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020 Γ.Σ.Ε.Ε.

Τρίτη 24 Μαϊου 2022

Η φετινή έκθεση της Γ.Σ.Ε.Ε. για την εκπαίδευση με τίτλο “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΓΕΘΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του μουσείου Ακρόπολης.

Η Congress Line επιμελήθηκε την οργάνωση της έκθεσης, την παροχή και το στήσιμο του τεχνικοακουστικού εξοπλισμού, των banners και των οθονών, καθώς και το Livestreaming σε Youtube και Facebook. Επίσης, ήταν υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης.

CL (60)
CL (58)
CL (9) ed
CL (6) ed
CL (2)
previous arrow
next arrow