84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

#thessalonikifair