Έκθεση φωτογραφίας του γραφείου Διεθνών Σχέσεων της πόλης Σενζέν της Κίνας

china