Στυλό με δυνατότητα εκτύπωσης BI-1895

Στυλό με δυνατότητα εκτύπωσης BI-1895